(067) 281-10-88 (073) 281-10-88, (050) 281-10-88    

ЛИКВИДАЦИЯ ФЛП

ВНИМАНИЕ!
 Горячее предложение !!! Ликвидация физического лица - предпринимателя без деятельности за последние 3 года, при условии, предоставления им соответствующих деклараций в налоговый орган - 2000 грн .
 

 

Причины, почему Вам стоит заказать ликвидацию ФЛП у нас:

Мы подробно и профессионально оказываем консультации о ликвидации деятельности ФЛП с учетом последних изменениями в законодательстве.

У нас нет невыполнимых задач, касающихся ликвидации деятельности ФЛП (налоговые вопросы - наш профиль).

Мы присоединимся к процедуре ликвидации на любой стадии и успешно выполним все Ваши условия (от быстрой ликвидации до новой регистрации).

Стоимость ликвидации ФЛП и срок ее проведения зависит от объема 
предоставляемых услуг и выбранного пакета

Стандарт Киев, область

2500 грн.
 • Прекращение деятельности у государственного регистратора
 • Отмена упрощенной системы налогообложения (единый налог)
 • Проведение сверки налоговой отчетности (деклараций) и соответствующих платежей
 • Подача ликвидационных деклараций
 • Приведение личных карточек по соответствующим налогам к «0» балансу

 • -

 • -
 • Снятие с налогового учета (без акта проверки)

Премиум Киев, область

от 10000 грн.
 • Прекращение деятельности у государственного регистратора
 • Отмена упрощенной системы налогообложения (единый налог)
 • Проведение сверки налоговой отчетности (деклараций) и соответствующих платежей
 • Подача ликвидационных деклараций
 • Приведение личных карточек по соответствующим налогам к «0» балансу
 • Проведение аудита, выявления рисков нарушений законодательства и их исправление
 • Сопровождение проверки в органах ДФС и ПОЛУЧЕНИЕ АКТА ПРОВЕРКИ (справки)
 • Снятие с налогового учета

Стандарт Украина

от 3000 грн.
 • Прекращение деятельности у государственного регистратора
 • Отмена упрощенной системы налогообложения (единый налог)
 • Проведение сверки налоговой отчетности (деклараций) и соответствующих платежей
 • Подача ликвидационных деклараций
 • Приведение личных карточек по соответствующим налогам к «0» балансу

 • -

 • -
 • Снятие с налогового учета (без акта проверки)

1 етап - ЛІКВІДАЦІЯ ДЕРЖАВНИМ РЕЄСТРАТОРОМ В БАЗІ ЄДР (ЗАКРИТТЯ по всіх базах):

 

- вартість:800 грн.

- термін виконання:1-2 робочих дня.

 

При такій ліквідації державним реєстратором проводитися закриття Вашої діяльності в базі ЄДР, без проведення перевірки з боку податкових органів. При цьому, державний реєстратор видає довідку з мокрою печаткою про припинення Вашої підприємницької діяльності. В основній це підходить СПД, які протягом 3-х останніх років не проводили підприємницьку діяльність і подавали декларації з нульовою прибутковістю.

 

Цей варіант підходить і для підприємців - фізичних осіб, зареєстрованих в зоні АТО, а при наявності довідки про тимчасове проживання в м. Києві або передмісті, після їх закриття діяльності, можлива НОВА РЕЄСТРАЦІЯ згідно тимчасового місця їх проживання.

2 етап - ЗНЯТТЯ ФОП З ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ (ЗА МІСЦЕМ ПРОПИСКИ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ):

 

- вартість:2500 грн.(Включаючи 1 етап - 800 грн.).

- термін виконання:1-2 місяця.

 

Після внесення державним реєстратором до бази ЄДР інформації про припинення Вашої діяльності, необхідно виконати наступну процедуру - зняття з податкового обліку. Для цього необхідно подати відповідні звіти до податкової інспекції, сплатити податки, пройти звірку всіх платежів, здати оригінал витягу з єдиного податку, подати ліквідаційні декларації і.т.д.

 

Вартість послуги може зрости в залежності від обсягу обороту і кількості років роботи з доходами, наявність розрахункових рахунків і рух коштів по них, системи н оподаткування, кількості найманих працівників, наявності статусу платника ПДВ, необхідність відновлення первинної документації.

3 етап - ПРОХОДЖЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ (С ВИДАЧЕЮ АКТА ПЕРЕВІРКИ):

 

- вартість:договірна.

- термін виконання: 3-4 місяці.

 

Проходження перевірки це складний, тривалий процес і в основному не обов'язковий етап в ліквідації. Він потрібен коли за останні 3 роки були доходи або потрібна гарантія про термінове зняття з податкового обліку. В основному досить пройти перші два етапи ліквідації.

Условно можно выделить 3 этапа ликвидации ФЛП.

 

1 этап - ЛИКВИДАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГИСТРАТОРОМ В БАЗЕ ЕГР (ЗАКРЫТИЕ по всем базам):

 

- стоимость: 500 грн.

- срок выполнения: 1-2 рабочих дня.

 

При такой ликвидации государственным регистратором проводиться закрытия Вашей деятельности в базе ЕГР, без проведения проверки со стороны налоговых органов. В основном это подходит ФЛП, которые в течение 3-х последних лет не занимались предпринимательской деятельностью и подавали декларации с "нулевой" доходностью.

 

Этот вариант подходит и для предпринимателей - физических лиц, зарегистрированных в зоне АТО, а при наличии справки о временном проживании в г. Киеве или пригороде, после их закрытия деятельности, возможна НОВАЯ РЕГИСТРАЦИЯ согласно временного места их проживания.

2 этап - СНЯТИЕ ФЛП С НАЛОГОВОГО УЧЕТА (по месту прописки БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ):

 

- стоимость: 2000 грн . (не включая 1 этап - 500 грн.).

- срок исполнения: 1-2 месяца.

 

После внесения государственным регистратором в базу ЕГР информации о прекращении Вашей деятельности, необходимо выполнить следующую процедуру - снятие с налогового учета. Для этого необходимо подать соответствующие отчеты в налоговую инспекцию, оплатить налоги, пройти сверку всех платежей, сдать оригинал выписки из единого налога, подать ликвидационные декларации и.т.д.

Стоимость услуги может возрасти в зависимости от объема оборота и количества лет работы с доходами, наличие расчетных счетов и движение средств по ним, системы налогообложения, количества наемных работников, наличия статуса плательщика НДС, необходимости восстановления первичной документации.

3 этап - прохождения НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ (с получением АКТА ПРОВЕРКИ):

 

- стоимость: договорная.

- срок исполнения: 1-2 месяца.

 

Прохождение проверки это сложный, длительный процесс и в основном не обязательный этап в ликвидации. Его должны проходить либо те ФЛП у которых за последние 3 года были доходы или нужна гарантия о срочном снятии с налогового учета. В основном достаточно пройти первые два этапа ликвидации.

УДОБНО: Ваше личное присутствие будет необходимо только один раз, у нотариуса, для подписания доверенности, а при наличии печати, мы сами составим доверенность, Вам только нужно будет его подписать и заверить печатью.


Процедуру ликвидации наши сотрудники проведут без Вашего участия. В процессе ликвидации субъекта предпринимательской деятельности в ходе проведения проверок в налоговых и пенсионных фондах возникают различные вопросы со стороны фискальных органов. При необходимости наши специалисты проведут предварительный аудит или в случае неправомерных действий со стороны контролирующих органов, смогут защитить Ваши права и интересы от негативных финансовых последствий. 

Документы, которые необходимо предоставить (при наличии):

 • оригинал Свидетельства / выписки / плательщика единого налога (если есть);
 • квитанции об уплате налогов за последние 3 года работы ФЛП;
 • оригиналы / копии / всех представленных в налоговой инспекции (за 3 года) и Пенсионный фонд отчетов / деклараций / за весь период работы;
 • книгу учета по форме №10, зарегистрированную в налоговой инспекции и заполненную на последнюю дату свой деятельности;
 • справка о закрытии счета в банке + выписка за весь срок его существования;

При наличии, также предоставляются следующие документы:

• первичная финансовая документация (накладные, счета, акты, квитанции, договора, чеки и т.д.);

• договоры и акты выполненных работ к ним;

• зарплатная ведомость (приказы, заявления, пр.) - оригиналы;

• свидетельство /выписка / плательщика НДС - оригинал;

 

В стоимость услуги не входит:

- нотариальное заверение документов;

- уплата штрафных и финансовых санкций.

Если у Вас есть вопросы по проведению процедуры ликвидации (цена, сроки и т.д.) обращайтесь за бесплатной консультацией по телефону или направляйте запрос на наш электронный адрес: vvs2018uk@gmail.com После чего с Вами свяжется наш юрист для согласования всех последующих шагов.