ДОГОВІРНА РОБОТА

Вартість складання договору – від 500 грн. (в залежності від складності),

Термін виконання – від 1 робочого дня.

 

Договірна робота - одна з основних ділянок правової роботи підприємства і інших господарських організацій, направлена на формування і виконання нормативних актів.

Договірна робота в житті підприємства посідає особливе місце. До її складу входить підготовка, розробка, узгодження, оформлення договорів, подальший контроль за їх виконанням, а також аналіз результатів їх виконання. Підписані договори при цьому повинні відповідати вимогам нормативних актів і максимально повно охоплювати всі взаємовідносини між договірними сторонами. Оформлення договорів також може мати свої затверджені та уніфіковані типові форми.

Юридично грамотний договір - це гарантія успішного досягнення цілей і завдань, а також ефективного захисту прав і законних інтересів у разі виникнення спірних ситуацій, як у судовому, так і в позасудовому порядку.


  Договір є найважливішим засобом правового регулювання майнових і відповідних немайнових правовідносин, що виникають між їх учасниками.

  Успішне ведення підприємницької діяльності в значній мірі залежить від  того, наскільки укладений договір відповідає чинному законодавству та захищає інтереси сторін.


  Складання договору – досить трудомісткий і кропіткий процес.

  Фахівці нашої компанії нададуть Вам допомогу в аналізі договорів з метою уникнення розірвання договору, проконсультують щодо правових аспектів того чи іншого договору, запропонують варіанти і шляхи для їх реалізації. Ми зробимо все можливе для мінімізації негативних наслідків складання та укладання договорів.

   Послуги у сфері договірної роботи включають наступне:

   • аналіз договорів, узгодження і складання підготовчих договорів (протоколи про наміри, меморандуми і т.д.);
   • аналіз наданих проектів договірної документації (контракти, договори, додаткові угоди та додатки до них тощо) на відповідність нормам законодавства, відображення реальних взаємовідносин між підприємством та контрагентами, наявності неврегульованих моментів, подвійних трактувань і т.п; 
   • розробка договірної документації (договорів, контрактів, додаткових угод, додатків до них та ін.), протоколів розбіжностей і т.д;
   • розробка додаткових угод і додатків до договору; 
   • аналіз та доробка існуючих договорів, внесення коригувань в договори контрагентів.

   Договірна робота – діяльність із розробки нових договорів або вивчення вже існуючих, запропонованих проектів договорів згідно з нормами та вимогами чинного законодавства:

   • договори купівлі-продажу;
   • агентські, дилерські, дистриб’юторські договори, договори комісії;
   • договори оренди будівель, споруд, земельних ділянок, автомобілів,;
   • договори поставки;
   • підрядні договори, договори на капітальне будівництво;
   • договори на перевезення;
   • лізингові договори;
   • договори транспортного експедирування;
   • кредитні договори, договори позики, фінансової допомоги, застави, поруки, гарантії;
   • ліцензійні та авторські договори;
   • концесійні договори;
   • угоди про погашення заборгованості;
   • зовнішньоекономічні контракти;
   • договори про спільну діяльність;
   • трудові договори та інші.

   Етапи надання послуг у сфері договірної роботи:

   • узгодження обсягу та терміну виконання робіт;
   • аналіз ситуації, вивчення документів, виконання роботи;
   • підготовка документів і передача Вам на узгодження.

    

   Ми зробимо все, щоб виявити всі негативні правові наслідки і забезпечити їх усунення.  За безкоштовною консультацією щодо договірної роботи звертайтесь за нашими телефонами.