Реєстрація громадської організації

Процес державної реєстрації громадських об’єднань визначається положеннями Закону України «Про громадські об’єднання» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

На сьогодні законодавством визначено дві основні організаційно-правові форми громадського об’єднання: громадська організація та громадська спілка. При цьому, ч. 5 ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» визначено, що останні можуть створюватися як зі статусом юридичної особи, так і без такого.

Громадська організація характеризується тим, що її засновниками та учасниками є виключно фізичні особи. Громадська спілка – засновниками є юридичні особи.

 

Вартість реєстрації ГО строк виконання залежить від обсягу наданих послуг 
і пакету вибраного Вами.

Економ

2000 грн.
 • Розробка установчих документів (статут, протокол установчих зборів засновників, яким приймається рішення про створення громадської організації)
 • Підбір видів діяльності громадської організації за КВЕД
 • Заповнення необхідних документів для проведення процедури державної реєстрації громадської організації
 • -
 • -
 • -

 • -
 • -

Преміум

5000 грн.
 • Розробка установчих документів (статут, протокол установчих зборів засновників, яким приймається рішення про створення громадської організації)
 • Підбір видів діяльності громадської організації за КВЕД
 • Заповнення і подача держреєстратору необхідних документів для проведення процедури державної реєстрації громадської організації
 • Подача повідомлення в податкову інспекцію про прийняття директора на роботу
 • Виготовлення печатки
 • Отримання статусу неприбуткової організації
 • Підготовка пакету документів на отримання електронного цифрового підпису для подання електронної фінансової звітності
 • Підписання з органами ДФС договору про визнання електронних документів

Строк виконання від 5 до 25 днів

Додатково оплачуються нотаріальні послуги : завірення справжності підписів учасників на протоколі та статуті, Довіреність на вчинення реєстраційних дій.

РЕЄСТРАЦІЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ  

зі статусом юридичної особи

 

Громадське об'єднання, яке має намір здійснювати діяльність із статусом юридичної особи або без такого статусу, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", протягом 60 днів з дня проведення установчих зборів.

Перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації громадського об'єднання зі статусом юридичної особи:

 

1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи (форма 1). Форма заяви, затверджена Наказом Міністерства юстиції України від 18.11.2016 року № 3268/5, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 р. за № 1500/29630.

 

2. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання» створення громадського об'єднання здійснюється на установчих зборах його засновників та оформлюється протоколом.

Протокол установчих зборів громадського об'єднання має містити відомості передбачені ч.2 ст.9 Закон України “ Про громадські об'єднання”.

2.1. Особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного органу громадського об'єднання, визначена особою, яка має право представляти громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою, уповноваженою представляти громадське об'єднання, за наявності її особистої згоди. 

3. Реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах) – у разі державної реєстрації створення громадських об’єднань.

У реєстрі осіб, які брали участь в установчих зборах, обов'язково зазначаються відомості:

1) щодо фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження, а для іноземців та осіб без громадянства також дані національного паспорта або документа, що його замінює. Дані про особу засвідчуються її особистим підписом;

2) щодо юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код, юридична адреса, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка уповноважена брати участь в установчих зборах. Ці дані засвідчуються підписом особи, уповноваженої брати участь в установчих зборах.

4. Відомості про керівні органи громадського формування (ім'я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім'я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв'язку);

5. Установчий документ (у разі створення на підставі власного установчого документа).

Статут громадського об'єднання має містити відомості передбачені ч.1 ст.11  Закону України «Про громадські об’єднання».

Відповідно до п.9 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» установчий документ юридичної особи викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками).

 

Якщо у Вас є питання щодо реєстрації ГО (ціна, терміни, пакет послуг, тощо) звертайтесь за безкоштовною консультацією за нашими телефонами.